Visie

De opmars van de gig economy is onomkeerbaar. Steeds meer werknemers kiezen ervoor om meerdere bronnen van inkomsten naast elkaar te hebben. En steeds meer bedrijven maken de omslag naar een flexibel personeelsbestand om snel pieken op te vangen en om specifieke kennis binnen te halen. Wij voorzien een toekomst waarin werknemers niet langer een vaste functie bij een enkel bedrijf invullen, maar van project tot project samenkomen, gebaseerd op de benodigde vaardigheden en kennis.